MENU
Головна » Файли » Мої файли

Відомості про зміну типу акціонерного товариства
[ Викачати з сервера (289.9 Kb) ] 13.04.2017, 13:18

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Переяславський експериментальний комбiнат хлiбопродуктiв"

2. Код за ЄДРПОУ

00951787

3. Місцезнаходження

08420, Київська обл., Переяслав-Хмельницький район, село Переяславське, вул. Привокзальна, буд. 2

4. Міжміський код, телефон та факс

(04567) 2-81-67 (04567) 2-81-67

5. Електронна поштова адреса

v.zinchenko@niva-sa.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.pekhp.com.ua/

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

   

II. Текст повідомлення

Рiчними загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Переяславський експериментальний комбiнат хлiбопродуктiв», що вiдбулися 07.04.2017 р. (Протокол вiд №8 вiд 07.04.2017 р.) прийнято рiшення про змiну типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне.
Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 11.04.2017 р.
Повне найменування акцiонерного товариства до змiни - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ»;
Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ».

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Ярощук Олександр Васильович

Голова Правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

13.04.2017

(дата)

 

Категорія: Мої файли | Додав: izarnitsyn
Переглядів: 111 | Завантажень: 0

uCoz