MENU
Головна » Дошка оголошень » Акціонерам

Річні загальні збори 2018
Інформація | 28.02.2019, 10:49

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»(далі – Товариство) місцезнаходження якого:08420, Київська обл., Переяслав-Хмельницький район, село Переяславське, вул. Привокзальна, будинок 2, код за ЄДРПОУ: 00951787 повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які будуть проведені 12 квітня 2018 року о 11 год. 00 хв. за місцевим часом за адресою: Україна, Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с.Переяславське, вул. Привокзальна, 2, каб. № 2.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах здійснюватиметься 12 квітня 2018року за місцем їх проведення. Початок реєстрації о 10 год. 30 хв., закінчення – о 11 год. 00 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, встановлена 05квітня 2018року (станом на 24 годину).

Для реєстрації та участі у Загальних зборах необхідно при собі мати: акціонеру - документ, який ідентифікує особу акціонера; представнику (довіреній особі) акціонера - документ, який ідентифікує особу представника (довіреної особи) та довіреність акціонера, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Проект Порядку денного:

  1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
  2. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів Товариства.
  3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
  4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
  5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
  6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
  7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
  8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
  9.  
Додав: izarnitsyn |
Переглядів: 64 | Рейтинг: 0.0/0

uCoz