MENU
Головна » Дошка оголошень » Акціонерам

Річні загальні збори 2017
Інформація | 03.03.2018, 11:42

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (далі – Товариство) місцезнаходження якого: 08420, Київська обл., Переяслав-Хмельницький район, село Переяславське, вул. Привокзальна, будинок 2, код за ЄДРПОУ: 00951787 повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які будуть проведені 07 квітня 2017 року о 11 год. 00 хв. за місцевим часом за адресою: Україна, Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с.Переяславське, вул. Привокзальна, 2, каб. № 2.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах здійснюватиметься 07 квітня 2017 року за місцем їх проведення. Початок реєстрації о 10 год. 30 хв., закінчення – о 11 год. 00 хв.
Для реєстрації та участі у Загальних зборах необхідно при собі мати: акціонеру - документ, який ідентифікує особу акціонера; представнику (довіреній особі) - документ, який ідентифікує особу представника та довіреність акціонера, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, встановлена 03 квітня 2017 року (станом на 24 годину).

Проект Порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів Товариства, установлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.
8. Зміна типу та найменування Товариства.
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
10. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.
17. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.

Додав: izarnitsyn |
Переглядів: 87 | Рейтинг: 0.0/0

uCoz